Psychologia sądowa

<b>Psychologia sądowa</b>
O studiachRekrutacjaCzesneProgram studiówPlan zjazdówWykładowcyMateriały dla słuchaczy
Studia przeznaczone dla psychologów współpracujących z wymiarem sprawiedliwości albo zainteresowanych taką współpracą. Studia przygotowują do pełnienia roli psychologa biegłego sądowego.

Inicjatywą Psychologii Sądowej na Wydziale Psychologii UW jest GWARANCJA. Gwarantujemy, że każdy z naszych absolwentów zdobędzie tu wiedzę niezbędną do samodzielnej pracy w charakterze psychologa sądowego. Jeśli odczuje potrzebę uzupełnienia wiedzy po studiach oferujemy:

 • bezpłatny udział w wykładach realizowanych na kolejnych edycjach i dostęp do zaktualizowanych materiałów
 • bezpłatne konsultacje telefoniczne, internetowe i osobiste wszelkich problemów związanych z diagnostyką psychologiczną, a szczególnie z aspektami etycznymi diagnozy na potrzeby wymiaru sprawiedliwości
 • wsparcie w razie trudności formalnych i urzędowych

 

Cel studiów
Dla kogo?
O studiach w skrócie

Kierownik studiów – dr Jerzy Wojciechowski

Podstawą przyjęcia na Studia Podyplomowe jest ukończenie studiów wyższych z zakresu psychologii oraz posiadanie co najmniej dwuletniej praktyki w zawodzie psychologa. Doświadczenie zawodowe rozumiane jest jako praca psychologa w praktyce, szczególnie diagnostycznej. Ważne jest bowiem doświadczenie kontaktu zawodowego z konkretnym klientem.

Limit miejsc
Terminy
Etap pierwszy (rejestracja)
Etap drugi (decyzja Komisji Rekrutacyjnej)
Etap trzeci (po przyjęciu na studia)

Przejdź do IRK

Informacje dla osób niebędących obywatelami Polski

Czesne w roku akademickim 2017/2018
Faktury
Blok I - Biegły i biegły psycholog w systemie polskiego prawa
Blok II - Metodyka pracy biegłego psychologa
Blok III - Psycholog w prawie rodzinnym i opiekuńczym
Blok IV - Psycholog w prawie cywilnym - ważność oświadczeń woli, odszkodowanie i zadośćuczynienie
Blok V - Psycholog w prawie karnym - opiniowanie dotyczące dorosłych świadków przestępstw
Blok VI - Psycholog w prawie karnym - dziecko jako świadek przestępstwa
Blok VII - Psycholog w prawie karnym - opiniowanie sprawców przestępstw
Blok VIII - Psychologia penitencjarna
Blok IX - Psycholog w sprawach nieletnich
Blok X - Biegły psycholog przed sądem

Zasady ukończenia studiów

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu zajęć z powodu nieprzewidzianych okoliczności (np. nagłej choroby wykładowcy).

Plan na rok akademicki 2017/18

Kierownik studiów podyplomowych:

Dr Jerzy Wojciechowski

Absolwent Wydziału Psychologii oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii. Kierownik Pracowni Psychologii Sądowej Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz kierownik specjalizacji „Psychologia Sądowa”.

Jego zainteresowania naukowe leżą na pograniczu prawa i psychologii. Tematem jego badań było między innymi kłamstwo i jego wykrywanie, badania poligraficzne/wariograficzne oraz pamięć świadków. Wieloletni wykładowca akademicki, autor lub współautor kilkunastu programów zajęć dydaktycznych, szkoleń i warsztatów.
Prywatnie wielbiciel dobrej czekolady, kryminałów i czasu spędzanego nad ciepłym morzem.

 • prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski
 • prof. dr hab. Piotr Girdwoyń
 • dr hab. Barbara Tryjarska
 • dr hab. Małgorzata Święcicka
 • dr hab. Joanna Radoszewska
 • dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska
 • dr Zuzanna Toeplitz
 • dr Alicja Czerederecka
 • dr Małgorzata Dragan
 • dr Michał Fajst
 • dr Katarzyna Girdwoyń
 • dr Maria Gordon
 • dr Agnieszka Haś
 • dr Olga Kriegelewicz
 • dr Marta Porębiak
 • dr Dorota Parnowska
 • dr Ewa Stępień
 • dr Aleksandra Winiarska
 • dr Małgorzata Woźniak-Prus
 • mgr Urszula Cur
 • mgr Anna Cybulko
 • mgr Maria Keller-Hamela
 • mgr Małgorzata Kowanetz