Psychologia pozytywna w praktyce – trener umiejętności psychospołecznych

<b>Psychologia pozytywna w praktyce – trener umiejętności psychospołecznych</b>
O studiachRekrutacjaCzesneProgram studiówPlan zjazdówWykładowcyMateriały dla słuchaczy PP3Materiały dla słuchaczy PP4

„While you can’t control your experiences, you can control your explanations”.
Martin E. P. Seligman

Psychologowie, pedagodzy, filozofowie i ekonomiści nieustannie powracają do pytania o to, co tak naprawdę sprawia, że człowiek może powiedzieć o sobie: jestem szczęśliwy. W sposób szczególny nad zagadnieniem tym pochyla się psychologia pozytywna – dziedzina zajmująca się uwarunkowaniami i konsekwencjami dobrostanu, szczęścia i dobrego życia. Chcąc być doskonałym trenerem warto poświęcić nieco czasu na zdobycie nowych praktycznych umiejętności, które zapewnia kierunek Psychologia pozytywna w praktyce.

Cel studiów
Dla kogo?
O studiach w skrócie

Kierownik studiów – dr hab. Maciej Stolarski
Z-ca Kierownika studiów – mgr Barbara Stolarska

Posłuchaj wywiadów z kierownikiem studiów, dr. hab. Maciejem Stolarskim w Radio RDC!

Na studia zapraszamy osoby posiadające wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie; absolwenci kierunków związanych z szeroko pojętą pracą z ludźmi, a także osoby, które są w stanie udokumentować doświadczenie w tym zakresie (np. praca w dziale HR, edukacja, trenerzy) – niezależnie od ukończonego kierunku studiów.

Limit miejsc
Rozmowa kwalifikacyjna
Terminy
Etap pierwszy (rejestracja)
Etap drugi (decyzja Komisji Rekrutacyjnej)
Etap trzeci (po przyjęciu na studia)

Przejdź do IRK

Informacje dla osób niebędących obywatelami Polski

Czesne w roku akademickim 2017/18 - GRUPA 1
Czesne w roku akademickim 2017/18 oraz 2018/19 - GRUPA 2
Faktury

Studia liczą 276 g. dydaktycznych, w tym 32 g. wykładów, 56 g. seminariów oraz 188 g. ćwiczeń i warsztatów.

1. Wprowadzenie do psychologii pozytywnej
2. Trening interpersonalny
3. Psychologia emocji - podejście pozytywne
4. Psychologia emocji - podejście pozytywne
5. Psychologia społeczna
6. Nastrój: jego uwarunkowania i funkcje
7. Psychologia szczęścia (I)
8. Psychologia szczęścia (II): Trening budowania dobrostanu
9. Pozytywne relacje interpersonalne: komunikacja
10. Pozytywne relacje interpersonalne: asertywność
11. Inteligencja emocjonalna
12. Inteligencja emocjonalna
13. Czas a dobrostan: pozytywna psychologia temporalna
14. Psychologia pozytywna w treningach umiejętności psychospołecznych
15. Psychologia pozytywna w treningach umiejętności psychospołecznych
16. Prowadzenie treningów umiejętności psychospołecznych
17. Idee Psychologii Pozytywnej w Coachingu (I)
18. Idee Psychologii Pozytywnej w Coachingu (II)
19. Pomiar psychometryczny w psychologii pozytywnej
20. Psychologia pozytywna w miejscu pracy
21. Pozytywna psychologia zdrowia
22. Psychologia pozytywna w edukacji

Zasady ukończenia studiów

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu zajęć z powodu nieprzewidzianych okoliczności (np. nagłej choroby wykładowcy).

Grupa 1 (2017/18)

Semestr I
30.09-01.10.2017 r.
14-17.10.2017 r. (sb.-wt.)
04-05.11.2017 r.
18-19.11.2017 r.
02-03.12.2017 r.
16-17.12.2017 r.
13-14.01.2018 r.
03-04.02.2018 r.
Semestr II
10-11.03.2018
24-25.03.2018
7-8.04.2018
21-22.04.2018
5-6.05.2018
19-20.05.2018
9-10.06.2018
23-24.06.2018

Grupa 2 (2017/18 oraz 2018/19)

Semestr I

15-18.03.2018 (czw.-ndz.)
14-15.04.2018
28-29.04.2018
12-13.05.2018
26-27.05.2018
09-10.06.2018
23-24.06.2018

Kierownik studiów podyplomowych:

Dr hab. Maciej Stolarski

Psycholog, członek Katedry Psychologii Różnic Indywidualnych na Wydziale Psychologii UW.

Jego zainteresowania naukowe skupiają się przede wszystkim wokół zagadnień inteligencji emocjonalnej, orientacji temporalnej oraz pogranicza sfer osobowości i intelektu. Współpracuje z wybitnymi umysłami światowej psychologii, m.in. Philipem G. Zimbardo czy Gerladem Matthewsem.

Wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii wykorzystuje w praktyce, prowadząc warsztaty i treningi, m.in. zakresu inteligencji emocjonalnej, diagnostyki psychologicznej, komunikacji, a także szybkiego czytania. Jest autorem licznych publikacji naukowych, m.in. w prestiżowych czasopismach o zasięgu światowym, takich jak Journal of Happiness Studies, Intelligence, Personality and Individual Differences, PLoS One czy Time & Society. Współautor monografii Temperament i poznanie: energetyczne i czasowe zaplecze umysłu (2013, Scholar); redaktor tomu Time Perspective Theory: Review, Research, Application (2014, Springer).

Dr hab. Anna Cierpka
Dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik
Dr hab. Marcin Zajenkowski
Dr Maria Cyniak-Cieciura
Dr Dorota Jasielska
Dr Dorota Kobylińska
Dr Małgorzata Styśko-Kunkowska
Mgr Monika Gregorczuk
Mgr Magdalena Hajduczek-Zgażańska