Nowy konsument – psychologiczne aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)

Nowy konsument – psychologiczne aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)
O studiachRekrutacjaCzesneProgram studiówPlan zjazdówWykładowcyMateriały dla słuchaczy
Studia podyplomowe „Nowy konsument – psychologiczne aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)” w nowatorski sposób przedstawiają spojrzenie na CSR od strony konsumenta i są odpowiedzią na światowe trendy. Coraz częściej zauważa się zmianę podejścia firm do tworzonych strategii CSR i komunikacji z konsumentami w tym obszarze. CSR jest aktywnie włączany w strategie komunikacji, również marketingowych. Skuteczne wykorzystanie działań CSR w kształtowaniu pożądanych zachowań konsumenckich wymaga zdobycia praktycznej wiedzy na temat percepcji konsumentów w tym zakresie.

Zobacz ulotkę o studiach!

Cel studiów
Dla kogo?
Dodatkowe korzyści
O studiach w skrócie

Kierownik studiów – prof. dr hab. Dominika Maison

Na studia będą przyjmowane osoby posiadające wykształcenie wyższe (magisterskie lub licencjackie).

Limit miejsc
Terminy
Etap pierwszy (rejestracja)
Etap drugi (decyzja Komisji Rekrutacyjnej)
Etap trzeci (po przyjęciu na studia)

Przejdź do IRK

Informacje dla osób niebędących obywatelami Polski

Czesne w roku akademickim 2017/2018
Faktury

Studia liczą 192 godziny dydaktyczne, w tym 24 godziny wykładów, 84 godziny seminariów oraz 84 godziny warsztatów.

1. Psychologia ogólna - dr Katarzyna Sekścińska
2. Umiejętności psychologiczne - dr Katarzyna Sekścińska
3. Psychologia konsumenta - prof. dr hab. Dominika Maison
4. Wprowadzenie do CSR - mgr Małgorzata Greszta
5. Etyka biznesu - mgr Małgorzata Zdzienicka
6. Psychologiczne uwarunkowania reakcji na CSR - mgr Aleksandra Furman
7. Narzędzia CSR - mgr Małgorzata Greszta
8. Badania marketingowe - mgr Aleksandra Furman
9. Nowy konsument - mgr Małgorzata Greszta
10. Komunikacja reklamowa w CSR - mgr Paweł Prochenko
11. Produkcja społecznych kampanii reklamowych - mgr Malina Wieczorek
12. Przygotowywanie raportów i sprawozdań z działań CSR - mgr Mirella Panek-Owsiańska
13. Spotkania z praktykami - mgr inż. Artur Nowak-Gocławski
14. Seminarium dyplomowe - prof. dr hab. Dominika Maison

Zasady ukończenia studiów
Zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu zajęć z powodu nieprzewidzianych okoliczności (np. nagłej choroby wykładowcy).

Semestr I

04-05.11.2017
25-26.11.2017
09-10.12.2017
13-14.01.2018
03-04.02.2018

Semestr II

Plan zjazdów na II semestr pojawi się w późniejszym terminie.

Kierownik studiów podyplomowych:

Prof. dr hab. Dominika Maison
Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

Prowadzi wykłady na temat emocji i motywacji, psychologii reklamy, zachowań konsumenckich, badań marketingowych oraz zastosowania technik projekcyjnych w marketingu. Od lat, we współpracy z różnymi międzynarodowymi uniwersytetami (min. University of Washington w Seattle) bada procesy nieświadome w postawach i zachowaniach konsumenckich. Stypendystka programu szkoleniowego na temat komunikacji społecznej i mediów Departamentu Stanu USA.

Od początku lat 90-tych zajmuje się również badaniami marketingowymi łącząc z sukcesem naukę z praktyką. W 2005 roku założyła firmę Maison&Partners specjalizującą się w strategicznych badaniach marek i komunikacji marketingowej, badaniach społecznych i z zakresu CSR oraz badaniach finansowych.

Autorka wielu publikacji naukowych i książek, między innymi: „Utajone postawy konsumenckie. Analiza możliwości zastosowania metody IAT”, „Badania marketingowe. Od teorii do praktyki”, „Propaganda dobrych serc czyli rzecz o reklamie społecznej”, „Szlachetna propaganda dobroci, czyli drugi tom o reklamie społecznej”,, „Jakościowe badania marketingowe. Jak zrozumieć konsumenta”, „Polak w świecie finansów”.

W latach 2003-2008 była prezesem Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii (PTBRiO), w latach 2009-2016 była przedstawicielem ESOMAR na Polskę – największej międzynarodowej organizacji badań opinii i badań marketingowych (European Society for Opinion and Marketing Research). Członek jury konkursu Kampania Społeczna Roku.

Dr Katarzyna Sekścińska
Mgr Aleksandra Furman
Mgr Małgorzata Greszta
Mgr inż. Artur Nowak-Gocławski
Mgr Mirella Panek-Owsiańska
Mgr Paweł Prochenko
Mgr Malina Wieczorek
Mgr Małgorzata Zdzienicka