Coaching w organizacji

<b>Coaching w organizacji</b>
O studiachRekrutacjaCzesneProgram studiówPlan zjazdówWykładowcyMateriały dla słuchaczyOpinie naszych absolwentów
Program studiów podyplomowych „Coaching w organizacji” posiada akredytację Izby Coachingu.

Program kształcenia na studiach jest zgodny z wymaganiami IC (Izby Coachingu) i ICF (International Coach Federation), i jest on podstawą do ubiegania się o indywidualną akredytację.

Czym jest coaching i po co go studiować?
Coaching jest metodą wspierania rozwoju osób i zespołów w obszarze aktywności zawodowej. Istotą coachingu jest uzyskiwanie zmian przez koncentrację na określaniu i osiąganiu konkretnych celów. Coaching w kontekście wspierania organizacji jest formą pomocy jednostkom i zespołom w wykonywaniu zadań, w możliwe jak najbardziej skuteczny sposób.

Wiedza przełożona na praktykę
Studia są pomyślane w ten sposób, by z jednej strony dostarczyć wiedzę z zakresu psychologii, leżącą u podstaw coachingu, a jednocześnie skupić się na praktyce projektowania i realizowania coachingu w organizacji.
i realizowania coachingu w organizacji. Oprócz kadry Uniwersytetu Warszawskiego zajęcia prowadzą praktycy coachingu. Studia oferują zatem ekspercką wiedzę i umiejętności profesjonalistów, którzy pracując w organizacjach mają wieloletnie doświadczenie w wykorzystaniu coachingu. Prezentują oni różne perspektywy: coacha, menedżera, zarządu, działu HR. Zetknięcie tych perspektyw wykorzystania proponowanej wiedzy owocuje pełnym i skutecznym przygotowaniem słuchaczy do dalszej samodzielnej pracy.

Cel studiów
Dla kogo?

,,[…] Coaching to bardzo kreatywna metoda i to jest jego mocna strona. Bardzo sobie cenię tę jego cechę. Od wielu lat pracuję w organizacjach i wiem, że zawsze znajdzie się unikatowy pomysł na przeprowadzenie coachingu w konkretnej firmie.” – dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik, kierownik studiów, pionierka coachingu w Polsce w wywiadzie dla miesięcznika Benefit

Posłuchaj wywiadów z kierownikiem studiów, dr hab. Mirosławą Huflejt-Łukasik w Akademickim Radiu Kampus!

Program studiów podyplomowych „Coaching w organizacji” posiada akredytację Izby Coachingu.

Na studia zapraszamy osoby, które ukończyły studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie.

Limit miejsc
Zasady rekrutacji
Terminy
Etap pierwszy (rejestracja)
Etap drugi (decyzja Komisji Rekrutacyjnej)
Etap trzeci (po przyjęciu na studia)

Przejdź do IRK

Informacje dla osób niebędących obywatelami Polski

Czesne w roku akademickim 2017/2018
Faktury
Program studiów podyplomowych „Coaching w organizacji” posiada akredytację Izby Coachingu.

Program zajęć został zaplanowany w taki sposób, by z jednej strony dostarczyć wiedzę z zakresu psychologii, leżącą u podstaw coachingu, a jednocześnie skupić się na praktyce projektowania i realizowania coachingu w organizacji.
Studia liczą 257 godzin dydaktycznych. Zajęcia są zaplanowane na 16 weekendowych zjazdów, w tym 68 godz. wykładów, 34 godz. seminariów oraz 155 godz. ćwiczeń (warsztatów).

Coaching jako metoda - dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik
Psychologia emocji i motywacji - dr hab. Maciej Stolarski
Psychologia różnic indywidualnych - prof. dr hab. Bogdan Zawadzki
Psychologia poznawcza - dr Dorota Kobylińska
Psychologia społeczna - dr hab. Maciej Stolarski
Psychologia organizacji i pracy - dr Rafał Stefański
Wartość coachingu w biznesie - mgr Robert Reinfuss
Coaching jako narzędzie rozwoju menedżera - mgr Artur Rzepecki
Zasady etyczne w coachingu - dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik
Kontakt i proces komunikowania w coachingu indywidualnym i zespołowym - mgr Piotr Pawłowski
Techniki twórczego myślenia - kreatywność i rozwiązywanie problemów - mgr Krzysztof Pawlik
Coaching wielopoziomowy - proces i techniki pracy w coachingu indywidualnym - mgr Piotr Pawłowski, mgr Grzegorz Zawiłowski, mgr Benedykt Peczko
Dynamika grup i coaching zespołowy - mgr Piotr Pawłowski
Coaching realizowany jako usługa coacha wewnętrznego w organizacji - mgr Krzysztof Pawlik
Coaching jako narzędzie pracy menedżera - mgr Tomasz Frontczak
Wdrażanie zmian w organizacji - coaching jako narzędzie pomocnicze w zarządzaniu - mgr Marta Rogóż
Coaching w organizacji - studia przypadków - mgr Grzegorz Zawiłowski
Praktyka coachingu - dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik
Superwizja coachingu - dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik
Indywidualne sesje superwizji - dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik, mgr Piotr Pawłowski, mgr Grzegorz Zawiłowski

Zasady ukończenia studiów

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu zajęć z powodu nieprzewidzianych okoliczności (np. nagłej choroby wykładowcy).

Semestr I

07-08.10.2017
14-15.10.2017
21-22.10.2017
04-05.11.2017
18-19.11.2017
02-03.12.2017
16-17.12.2017
20-21.01.2018

Semestr II

Plan zjazdów na II semestr pojawi się w późniejszym terminie.

Program studiów podyplomowych „Coaching w organizacji” posiada akredytację Izby Coachingu.

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik

Biografia
Wykładowcy:
Dr hab. Maciej Stolarski
Dr Dorota Kobylińska
Dr Rafał Stefański
Mgr Tomasz Frontczak
Mgr Krzysztof Grabarczyk
Mgr Krzysztof Pawlik
Mgr Piotr Pawłowski
Mgr Benedykt Peczko
Mgr Robert Reinfuss
Mgr Artur Rzepecki
Mgr Grzegorz Zawiłowski

Szukałem różnych studiów, analizując przede wszystkim ich program oraz renomę uczelni. Nie wiedząc jeszcze na tym etapie, czym jest coaching, właśnie ze względu na renomę uczelni oraz obszerny program z zakresu psychologii ogólnej oraz społecznej wybrałem studia podyplomowe Coaching w organizacji na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

Marek Wzorek, prezes zarządu

 

Studia Podyplomowe Coaching w Organizacji na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczęłam mając ukończone szkolenie i certyfikat International Coaching Community (ICC). Podjęłam dalszą naukę bowiem czułam potrzebę poszerzenia swojej wiedzy psychologicznej a także poznania innego spojrzenia na coaching.

Obydwie moje potrzeby zostały zaspokojone. W programie Studium znalazły się wykłady z psychologii ogólnej oraz społecznej a także zostały zaprezentowane różne techniki coachingu, zarówno indywidualnego jak i zespołowego. Zajęcia prowadzone były przez coachów – praktyków, których drogi pozyskania statusu coacha były zgoła odmienne. Poszerzyło to moje postrzeganie tego zawodu i wzbogaciło o nowe doświadczenia.

Polecam Studium Coaching w Organizacji wszystkim tym, którzy chcą pracować z osobami w firmach bowiem prowadzący zajęcia przekazali wiele praktycznych informacji właśnie na temat pracy w organizacji. Zajęcia często miały formę warsztatu co pozwoliło mi przetestować prezentowane techniki i być także coachee a więc odczuć na własnej skórze efekty poszczególnych technik.

Duże wrażenie zrobiły na mnie osoby prowadzące zajęcia – im większe doświadczenie, tym większa pokora i otwartość na ludzi i ich potrzeby. Wszelkie wnioski i uwagi dotyczące programu Studium, jak i samych prowadzących były przyjmowane ze zrozumieniem i na bieżąco wprowadzano zmiany o które postulowaliśmy.

Stworzona przez Organizatorów oraz osoby prowadzące zajęcia, atmosfera otwartości i życzliwości sprzyjała zawarciu przyjaźni między słuchaczami Studium – byliśmy w stosunku do siebie wyrozumiali, otwarci i wspierający się nawzajem. Ta atmosfera życzliwości sprawiła, że z niecierpliwością czekaliśmy na kolejne sesje i aktywnie w nich uczestniczyliśmy. Mimo ukończenia Studium nadal utrzymujemy kontakt i chcemy poznawać i wspierać absolwentów kolejnych edycji tego Studium.

Grażyna Królewicz, coach biznesu

 

W czasach kiedy inwestycje w akcje są bardzo niepewną lokatą kapitału, nieruchomości również, ba, inwestowanie w państwa to też ruletka, najlepiej jest zainwestować w siebie. Jako bankowiec tak patrzę na te sprawy.

Dlaczego studia na temat coachingu na Wydziale Psychologii? Miałem potrzebę podniesienia swoich kompetencji menedżerskich, gwarantujących lepszą komunikację z pracownikami, lepsze zrozumienie ich motywacji, poprawiających umiejętność modelowania zachowań. No i chciałem, aby było to umiejscowione w kontekście, czyli praktyczne.
A dlaczego na UW?
A która uczelnia w Polsce posiada lepsze referencje i większy prestiż?

Jest kilka powodów, dla których bardzo wysoko oceniam czas spędząny na Stawki. Okazało się, że studia mają wysoką dynamikę – większość materiału została przekazana w interaktywny sposób – nie możesz nudzić się podczas warsztatów, kiedy trenujesz to czego się właśnie nauczyłeś – a tak to wyglądało. Zajęcia są ułożone w bardzo przemyślany sposób i dają dobrą bazę z zakresu psychologii. I to może nie jest ich największy atut. Bo ten największy to ludzie prowadzący zajęcia – te w formie wykładów są tak samo ciekawe, jak zajęcia warsztatowe. Nabyłem umiejętności coacha i przyswoiłem wiele technik związanych z tym zawodem. Poszerzyłem dodatkowo wiedzę na temat budowania zespołu. Poznałem, oprócz coachów, wielu praktyków biznesu – szefów firm.

Co z inwestycją? Opłaciła się?
Tak się złożyło, że okres studiów w moim przypadku był związany ze zmianą pracy. Miałem okazję pomóc mojemu byłemu pracownikowi w osiągnięciu ponadprzeciętnych wyników biznesowych. Kilka sesji coachingowych i 160% realizacji planu stało się dla niego normą. Magia? Nie, coaching.
Moje pierwsze rozmowy z nowymi pracownikami, przyniosły efekt w postaci następującego feed-backu: „nareszcie mam poczucie, że mój szef mnie słucha!” – to miłe.
No wiec sami sobie odpowiedzcie czy warto zainwestować w studia podyplomowe pt. Coaching w organizacji na Wydziale Psychologii UW.
PS. Świetni ludzie zapisali się na ten kierunek, zdobyłem wielu przyjaciół i to też sobie cenię.

Tomasz Zawadzki, dyrektor regionalny, sektor bankowy

 

Studia podyplomowe Coaching w organizacji – czy warto było?

Patrząc z perspektywy doświadczonego menedżera (30 lat pracy w różnych organizacjach gospodarczych – od firm państwowych, do koncernów międzynarodowych) i oceniając czynniki mające wpływ na sukces w biznesie, znaczenia jednego z nich nie sposób przecenić. To oczywiście czynnik ludzki. To ludzie decydują o sukcesach i porażkach firm. To ludzie mają zdolność dokonywania rzeczy niezwykłych. Rolą menedżera jest im w tym pomóc. Będąc o tym głęboko przekonanym, bardzo się ucieszyłem, gdy trafiłem na informację o rozpoczynającym cię naborze na podyplomowe studia w dziedzinie Coaching w organizacji.

Oczekiwałem, że po latach praktykowania (mniej lub bardziej świadomego), niektórych technik coachingowych, studia pomogą mi uporządkować wiedzę, uzyskać dystans dla właściwej oceny stosowanych technik, pokażą podejście teoretyczne i jego praktyczne przełożenie na praktykę. Oczekiwania zostały spełnione i jestem zadowolony z czasu który spędziłem w salach wykładowych Wydziału Psychologii. Wartością dodaną były wykłady z dziedzin takich jak psychologia ogólna czy psychologia społeczna, co niewątpliwie pozwoliło na lepsze zrozumienie procesów zachodzących między ludźmi w miejscach pracy.

Słowo o wykładowcach. Profesjonaliści i zawodowcy – to dobre określenie. Nie wszyscy z nich jednakże, mają ten sam dar dzielenia się wiedzą (dotyczy to zwłaszcza praktyków, zaproszonych do wygłoszenia wykładów).

Podsumowując – studia dobrze zorganizowane, właściwy dobór wykładowców, ciekawa materia – słowem dobra inwestycja, tak dla menedżerów jak i tych którzy chcą zmienić zawód i w przyszłości wspomagać, jako coach, rozwój innych.

Tomasz Frontczak