Coaching w organizacji

<b>Coaching w organizacji</b>
O studiachRekrutacjaCzesneProgram studiówPlan zjazdówWykładowcyMateriały dla słuchaczy

Coaching jest metodą wspierania rozwoju osób i zespołów w obszarze aktywności zawodowej. Istotą coachingu jest uzyskiwanie zmian przez koncentrację na określaniu i osiąganiu konkretnych celów. Coaching w kontekście wspierania organizacji jest formą pomocy jednostkom i zespołom w wykonywaniu zadań, w możliwe jak najbardziej skuteczny sposób.

Cel studiów
Dla kogo?

Przeczytaj opinie naszych Absolwentów

Posłuchaj wywiadów z kierownikiem studiów, dr hab. Mirosławą Huflejt-Łukasik w Akademickim Radiu Kampus!

Program kształcenia na studiach jest zgodny z wymaganiami IC (Izby Coachingu) i ICF (International Coach Federation), i jest on podstawą do ubiegania się o indywidualną akredytację.

Na studia zapraszamy osoby, które ukończyły studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie.

Limit miejsc
Zasady rekrutacji
Terminy
Etap pierwszy (rejestracja)
Etap drugi (decyzja Komisji Rekrutacyjnej)
Etap trzeci (po przyjęciu na studia)

PrzejdŸź do IRK

Informacje dla osób niebędących obywatelami Polski

Wysokość opłat za studia.

Czesne w roku akademickim 2016/2017
Faktury

Program zajęć został zaplanowany w taki sposób, by z jednej strony dostarczyć wiedzę z zakresu psychologii, leżącą u podstaw coachingu, a jednocześnie skupić się na praktyce projektowania i realizowania coachingu w organizacji.
Studia liczą 245 godzin dydaktycznych. Zajęcia są zaplanowane na 16 weekendowych zjazdów, w tym 60 godz. wykładów, 34 godz. seminariów oraz 151 godz. ćwiczeń (warsztatów).

Coaching w organizacji (wykład - 20 godzin; 4,5 ECTS)
Psychologia ogólna (wykład - 28 godzin, 5,5 ECTS)
Psychologia społeczna (wykład - 12 godzin; 3 ECTS)
Wartość coachingu w biznesie (seminarium - 8 godzin, 2 ECTS)
Coaching jako narzędzie rozwoju menedżera (seminarium - 11 godzin, 2,5 ECTS)
Zasady etyczne w coachingu (konwersatorium - 4 godziny, 2 ECTS)
Kontakt i proces komunikowania w coachingu indywidualnym i zespołowym (warsztat - 11 godzin, 2,5 ECTS)
Techniki twórczego myślenia - kreatywność i rozwiązywanie problemów (warsztat - 11 godzin, 2,5 ECTS)
Coaching wielopoziomowy - proces i techniki pracy w coachingu indywidualnym (warsztat - 55 godzin, 18 ECTS)
Dynamika grup i coaching zespołowy (warsztat - 29 godzin; 6,5 ECTS)
Coaching realizowany jako usługa coacha wewnętrznego w organizacji (warsztat - 11 godzin; 2,5 ECTS)
Coaching jako narzędzie pracy menedżera (warsztat - 11 godzin; 2,5 ECTS)
Wdrażanie zmian w organizacji - coaching jako narzędzie pomocnicze w zarządzaniu (seminarium - 11 godzin; 2,5 ECTS)
Coaching w organizacji - studia przypadków (seminarium - 7 godzin; 1,5 ECTS)
Praktyka coachingu (warsztat - 8 godzin; 6 ECTS)
Superwizja coachingu (warsztat - 4 godziny; 1 ECTS)
Indywidualna sesje superwizji (warsztat - 4 godziny; 1 ECTS)
Dwie indywidualne sesje coachingu lub mentoringu.

Zasady ukończenia studiów

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu zajęć z powodu nieprzewidzianych okoliczności (np. nagłej choroby wykładowcy).

Semestr I

11-12.03.2017 r.
25-26.03.2017 r.
08-09.04.2017 r.
22-23.04.2017 r.
06-07.05.2017 r.
20-21.05.2017 r.
27-28.05.2017 r.
10-11.06.2017 r.
24-25.06.2017 r.

Prowadzący zajęcia są psychologami, wykładowcami Wydziału Psychologii UW, świadomymi trudności, jakie najczęściej napotykają pracownicy działów personalnych. Orientują się dzięki temu, jakiego rodzaju wiedza i umiejętności niezbędne są osobom w nich zatrudnionym.

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik

Biografia
Wykładowcy:
Dr Dorota Kobylińska
Dr Maciej Stolarski
Mgr Tomasz Frontczak
Mgr Krzysztof Grabarczyk
Mgr Krzysztof Pawlik
Mgr Piotr Pawłowski
Mgr Benedykt Peczko
Mgr Robert Reinfuss
Mgr Artur Rzepecki
Mgr Grzegorz Zawiłowski