Coaching w organizacji

<b>Coaching w organizacji</b>
O studiachRekrutacjaCzesneProgram studiówPlan zjazdówWykładowcyMateriały dla słuchaczy

Coaching jest metodą wspierania rozwoju osób i zespołów w obszarze aktywności zawodowej. Istotą coachingu jest uzyskiwanie zmian przez koncentrację na określaniu i osiąganiu konkretnych celów. Coaching w kontekście wspierania organizacji jest formą pomocy jednostkom i zespołom w wykonywaniu zadań, w możliwe jak najbardziej skuteczny sposób.

Cel studiów
Dla kogo?

Przeczytaj opinie naszych Absolwentów

Posłuchaj wywiadów z kierownikiem studiów, dr hab. Mirosławą Huflejt-Łukasik w Akademickim Radiu Kampus!

Program kształcenia na studiach jest zgodny z wymaganiami IC (Izby Coachingu) i ICF (International Coach Federation), i jest on podstawą do ubiegania się o indywidualną akredytację.

Na studia zapraszamy osoby, które ukończyły studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie.

Limit miejsc
Zasady rekrutacji
Terminy
Etap pierwszy (rejestracja)
Etap drugi (decyzja Komisji Rekrutacyjnej)
Etap trzeci (po przyjęciu na studia)

Przejdź do IRK

Informacje dla osób niebędących obywatelami Polski

Czesne w roku akademickim 2017/2018
Faktury

Program zajęć został zaplanowany w taki sposób, by z jednej strony dostarczyć wiedzę z zakresu psychologii, leżącą u podstaw coachingu, a jednocześnie skupić się na praktyce projektowania i realizowania coachingu w organizacji.
Studia liczą 257 godzin dydaktycznych. Zajęcia są zaplanowane na 16 weekendowych zjazdów, w tym 68 godz. wykładów, 34 godz. seminariów oraz 155 godz. ćwiczeń (warsztatów).

Coaching jako metoda - dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik
Psychologia emocji i motywacji - dr hab. Maciej Stolarski
Psychologia różnic indywidualnych - prof. dr hab. Bogdan Zawadzki
Psychologia poznawcza - dr Dorota Kobylińska
Psychologia społeczna - dr hab. Maciej Stolarski
Psychologia organizacji i pracy - dr Rafał Stefański
Wartość coachingu w biznesie - mgr Robert Reinfuss
Coaching jako narzędzie rozwoju menedżera - mgr Artur Rzepecki
Zasady etyczne w coachingu - dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik
Kontakt i proces komunikowania w coachingu indywidualnym i zespołowym - mgr Piotr Pawłowski
Techniki twórczego myślenia - kreatywność i rozwiązywanie problemów - mgr Krzysztof Pawlik
Coaching wielopoziomowy - proces i techniki pracy w coachingu indywidualnym - mgr Piotr Pawłowski, mgr Grzegorz Zawiłowski, mgr Benedykt Peczko
Dynamika grup i coaching zespołowy - mgr Piotr Pawłowski
Coaching realizowany jako usługa coacha wewnętrznego w organizacji - mgr Krzysztof Pawlik
Coaching jako narzędzie pracy menedżera - mgr Tomasz Frontczak
Wdrażanie zmian w organizacji - coaching jako narzędzie pomocnicze w zarządzaniu - mgr Marta Rogóż
Coaching w organizacji - studia przypadków - mgr Grzegorz Zawiłowski
Praktyka coachingu - dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik
Superwizja coachingu - dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik
Indywidualne sesje superwizji - dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik, mgr Piotr Pawłowski, mgr Grzegorz Zawiłowski

Zasady ukończenia studiów

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu zajęć z powodu nieprzewidzianych okoliczności (np. nagłej choroby wykładowcy).
Plan zajęć zostanie podany wkrótce.

Prowadzący zajęcia są psychologami, wykładowcami Wydziału Psychologii UW, świadomymi trudności, jakie najczęściej napotykają pracownicy działów personalnych. Orientują się dzięki temu, jakiego rodzaju wiedza i umiejętności niezbędne są osobom w nich zatrudnionym.

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik

Biografia
Wykładowcy:
Dr hab. Maciej Stolarski
Dr Dorota Kobylińska
Dr Rafał Stefański
Mgr Tomasz Frontczak
Mgr Krzysztof Grabarczyk
Mgr Krzysztof Pawlik
Mgr Piotr Pawłowski
Mgr Benedykt Peczko
Mgr Robert Reinfuss
Mgr Artur Rzepecki
Mgr Grzegorz Zawiłowski