Informacje dla cudzoziemców

Osoby niebędące obywatelami Polski obowiązują inne zasady przyjmowania na studia.
Prosimy o zapoznanie się z Rozporządzeniami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych.

Linki do rozporządzeń znajdują się poniżej.

Rozporządzenie z dnia 12.10.2006 r.

Rozporządzenie z dnia 9.09.2009 r.
(zmieniające rozporządzenie z 12.10.2006 r.)

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Kontakt do Sekretariatu