WPs UWDiagnoza kliniczna dziecka
i jego rodziny

Studia dla psychologów

Cel studiów

Studia mają na celu:

  • poszerzenie i uaktualnienie wiedzy teoretycznej dotyczącej mechanizmów zaburzeń występujących u dzieci, niezbędnej w procesie diagnozowania dziecka i jego rodziny,
  • opanowanie umiejętności stosowania metod diagnozy klinicznej dziecka i jego rodziny, odpowiedniego doboru metod diagnozy do problemu klinicznego oraz interpretacji ich wyników w świetle teorii psychologicznych.

Treść i forma prowadzonych zajęć są tak zaplanowane, aby umożliwić doskonalenie umiejętności klinicznego myślenia podczas pracy z dzieckiem i rodziną. Szczególny nacisk jest położony na naukę stosowania klinicznych metod diagnozy oraz prawidłowego wnioskowania diagnostycznego w oparciu o współczesną wiedzę teoretyczną.

Dla kogo?

Studia podyplomowe Diagnoza Kliniczna Dziecka i Jego Rodziny są przeznaczone dla psychologów pracujących z dziećmi, którzy podczas studiów nie odbyli specjalizacji Psychologia Kliniczna Dziecka lub pragną zaktualizować swoją wiedzę.

O studiach w skrócie:

  • zapraszamy tylko osoby posiadające tytuł magistra psychologii
  • 3 semestry (1,5 roku)
  • nabór na studia odbywa się co 2 lata
  • 356 godzin dydaktycznych
  • zjazdy średnio co 2 tygodnie
  • zajęcia w soboty i niedziele
  • absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na UW
Kierownik studiów - dr hab. Małgorzata Święcicka